בינוי ערים

תכנית אב למרחב תכנון 2000

ראה פרוייקט

אוניברסיטת חיפה – תכנית אב

ראה פרוייקט

חוף דרומי עכו

ראה פרוייקט

רוקח – אבן גבירול

ראה פרוייקט

קרית אתא – גבעת טל

ראה פרוייקט