תחרויות

מרכז הוראה רפואית – מכללת צפת

ראה פרוייקט

מרכז כנסים המרכז הבינתחומי הרצליה

ראה פרוייקט

משכן לאומנויות אוניברסיטת חיפה

ראה פרוייקט

שיפוץ והרחבה של בית הסטודנט- טכניון

ראה פרוייקט

מגדל מגורים מרכז רפואי ע"ש סוראסקי

ראה פרוייקט

תכנית אב למרחב תכנון 2000

ראה פרוייקט

אוניברסיטת חיפה – תכנית אב

ראה פרוייקט