מסחר, משרדים ובריאות

בנין משרדים ראשי של חברת חשמל חיפה

ראה פרוייקט

ביה"ח נהריה אגף אשפוז כירורגי

בשיתוף יובל גני אדריכלים
ראה פרוייקט

ביה"ח נהריה אגף רפואה דחופה

בשיתוף יובל גני אדריכלים
ראה פרוייקט

שיפוץ חזיתות וכניסה של בית הפניקס חיפה

ראה פרוייקט