אוניברסיטת חיפה – תכנית אב

משרדנו זכה בפרס הראשון בתחרות מוזמנים להכנת תכנית אב לאוניברסיטת חיפה.