מכללת אורט בראודה – כרמיאל

מזמין: אורט ישראל

תקופת תכנון: 2006 -2008

תקופת ביצוע: 2009-2013

היקיפי בנייה: 106,000 מ"ר בתכנית אב חדשה

8,000 מ"ר שלב ראשון – בניין מדעים