בית הספר מבואות דרומיים חיפה

מקום: חיפה

מזמין: עיריית חיפה באמצעות חברת יפה נוף

תקופת תכנון: 2013 – 2015

שטח אתר: 13 דונם

שטח מבנה ברוטו: 3,739 מ"ר