בית ספר תיכון ממוגן – שער הנגב

בשיתוף יובל גני אדירכלים

המזמין: מעוצה אזורית שער הנגב

גמר בניה: 2012

שטח המגרש: 52 דונם

שטח בנוי: 14,000 מ"ר