בנין משרדים ראשי של חברת חשמל חיפה

בניין המשרדים הראשי הממוקם במבואות חיפה תוכנן בין השנים 1996-1999 ובוצע בין 1999-2003. הבניין כולל 65,000 מ"ר משרדים של החברה ו-18,000 מ"ר חניונים מקורים. המבנה רב קומות המונה 3 קומות תת קרקעיות ו-28 קומות מעל הקרקע. הבניין תוכנן על בסיס עקרונות הבנייה הירוקה. העקרונות שהנחו את עיצוב הבניין היו:

צורה פיזית המתאימה לתנאי המקום: צורתו הגאומטרית הותאמה למקרו אקלים המקומי בו יש זרימה רבה של רוחות. התכנית צורתה כ"דג" על מנת לאפשר למשבי הרוח לעבור במינימום חיכוך. צורה זו של תכנון קומה אפשרה גם חשיפת כל חדרי הבניין לאור טבעי ולנוף, הממ"דים הפנימיים הם היחידים שאינם חשופים לאור טבעי. גם למסדרונות הוכנס אור טבעי באופן של חלונות גדולים בקצה כל מסדרון.

נוחות תרמית: מושגת ע"י שימוש בזכוכית LOW E המאפשרת חדירת אור טובה אך מינימום של אנרגיה. מיזוג אוויר בשיטת VAV (המאפשרת שליטה גבוהה על כל צד עיקרי של הבניין – דרום מול צפון, שליטה גבוהה של כל משתמש בתנאי הנוחות בחדרכל חדרי הבניין מקבלים תאורה טבעית וכך גם כל האטריומים הפנימיים בבניין. כמות רבה של אור טבעי חודר עד מרכז הבניין ומאיר גם את המסדרונות. התאורה המלאכותית משתמשת בנורות חסכוניות ומתוכננת לחסכון באנרגיה.

חסכון באנרגיה: בבניין תוכננה מערכת אגירת קור עם אולם גדול הממוקם במרתף הבניין למתקני אנרגיה. אגירת הקור מתבססת על ניצול תעריפי חשמל זולים בלילה ושימוש באנרגיה הנצברת במשך שעות היום. מערכת אגירת קור זו מחזירה את ההשקעה בתום חמש שנים מיום הפעלתה.

סילוק פסולת: מתבסס על מיון סוגי פסולת והפרדתם

שימוש בחומרים ממוחזרים: נעשה בבניין ברבים ממרכיביו.

שימור הקרקע בתהליך הבנייה: נעשה תוך הקפדה על אי החדרת מזהמים לקרקע.

מזמין: חברת חשמל

שטח: 83,000 מ"ר