חוף דרומי עכו

המזמין: מנהל מקרקעי ישראל

שטח התכנית: 1300 דונם

שטח בנוי: 360,000 מ"ר