יזרעאליה מזרח

מספר יחידות דיור: 400

גמר ביצוע: 1980