מגדל מגורים מרכז רפואי ע"ש סוראסקי

מזמין: מרכז רפואי תל אביב

שטח: 30,000 מ"ר