מכון המים טכניון חיפה

שטח: 6,000 מ"ר

גמר ביצוע: 2006