מרכז הוראה רפואית – מכללת צפת

האתגר התכנוני הוא ארגון צורני של המרחב הפתוח הכנסת מערך של סדר והיררכיה, שיחזקו את ההתמצאות במתחם, יצרו מבנה אורגני קריא וברור. יחזקו את הזיקה בין המבנים ויאפשרו תנועה פשוטה ונגישה בין חלקי המתחם השונים.

זיהוי המרחבים הפתוחים הקיימים שהנם בעלי משמעות לשימור הזהות של המתחם, הובילו להגדרת שני צירים ניצבים העוברים דרכם: ציר אורך נופי, המתחיל במבנה השער וכיכר הכניסה העליונה במפלס 781+ דרך כיכר הכניסה מהפורום המרכזי במפלס 777+ ויורד לכיוון המורדות הצפוניים של המתחם, אל מרפסת נופית במפלס 773+ המשמשת כמבואה אל אזור הפיתוח העתידי של המכללה.

ניצב לו, ציר רחוב המקשר את חצרות הכניסה לשלושה מבנים מרכזיים במתחם אשר ממוקמים במפלסים שונים: חצר הכניסה מהפורום המרכזי (מפלס 777+) חצר בית הרופא (773+) וחצר מבנה בית ההבראה (770+).

במפגש הצירים בחרנו למקם את המבנה המוצע. מבנה שיגדיר את הצירים והצירים יגדירו אותו. מבנה שיגשר בין מפלסים וילווה את התנועה , מבנה שיאפשר פתיחות לנוף וישקף דרכו את המבנים ההיסטוריים.