קרית אתא – גבעת טל

המזמין: משרד השיכון

2,500 יח"ד

מועד תכנון: 1990-1992